‘Verluieren’ als interventiemoment – Vakblad vroeg

Publicatie vakblad vroeg – editie 3 – 2019

 

Verluieren is hét moment waarop nog veel hechtingswinst te behalen is. Dit moment koppelen aan motorische en verbale ontwikkeling biedt meerwaarde.

 

Een baby floreert op ontwikkelingsgerichte interactie. Sleutelwoorden daarbij zijn optimale en oprechte beschikbaarheid. Het verluieren is een belangrijk moment binnen het dagritme om een baby oprechte aandacht te geven. Dit wordt soms nog te weinig benut. Door adequaat te reageren op lichaamstaal, voelt een baby zich veilig en begrepen. Het is bij uitstek een moment om te werken aan een hechte band tussen verzorger en kind.

 

Interactie

Alleen als er tijdens het verluieren echte aandacht is, kun je babysignalen herkennen en er zelfs ontwikkelingsgerichte stimuli aan toevoegen. Zie de baby als actieve partner en stimuleer oogcontact en blijf kletsen. Een intensieve verbale interactie stimuleert de taalontwikkeling. Let op volume, intonatie en ritme. Probeer een onrustige of huilerige baby te troosten met tactiele prikkels of geluidjes en tekst. Vertel wat je doet of wat je gaat doen, want voorspelbaarheid geeft veiligheid en vertrouwen. Praten met de baby is een investering in de toekomst!

 

Rol professional

Professionals hebben, naast de ouders, een cruciale rol. Zij kunnen het verschil maken door het verluieren niet routineus te doen. De verleiding te weerstaan en de telefoon buiten handbereik te houden, geen agenda te bespreken met collegae noch privé-belevenissen uit te wisselen. Hierin is in eerste instantie een rol weggelegd voor de kraamverzorgende (voorbeeldfunctie).

Vanaf de leeftijd van elf tot dertien weken begint de ‘sociaal gevoelige fase’ van de baby. Doorgaans is dat ook precies de leeftijd dat kinderen starten met hun ‘loopbaan’ op het kinderdagverblijf. Alles verandert, maar het verluieren blijft een belangrijk moment dat tijd en aandacht verdient van de pedagogisch medewerkers. Ben je bewust van de authenticiteit van ieder kind en pas je handelen daar op aan. Een goede interactie met een baby kan meer opleveren dan je denkt: vertrouwen, veiligheid, wederkerigheid en een positieve invloed op de hechting en zelfregulatie op latere leeftijd. Als de verzorgers voldoende tijd krijgen voor ‘het verluiermoment’ bevestigt dit het belang hiervan.

 

Motorische ontwikkeling

Het verluieren is ook een uitgelezen moment om aandacht te geven aan de motorische ontwikkeling van de allerkleinsten. Als tijdens het verluieren blijkt dat baby openstaat voor nieuwe ‘input’ is dat een uitgelezen moment om bijvoorbeeld de buiklig te oefenen of de zijlig, basisvaardigheden die straks het omrollen positief beïnvloeden. ’Volgen’ is de eerste bewuste motorische activiteit van de baby: de aandacht van de baby vast houden en langzaam van links naar rechts te bewegen. Met het uitlokken van reiken en grijpen openen de handjes en dat is een goede basis voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Een ontspannende bezigheid, tenslotte is het fietsen met de beentjes of kruislings de handen naar de voetjes bewegen. Beweegprogramma’s voor baby’s krijgen hiermee, tijdens het verluiermoment, vorm en het is nog plezierig ook!

 

Marilou Vorsselmans
Kinderfysiotherapeut
Founder van Bewegen met je baby en Logeren met je baby

www.bewegenmetjebaby.nl

 

Dit artikel was ook te lezen in vakblad vroeg. Het blad is te bestellen via de website

 

error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.