Voor wie

 

De trainingen en workshops zijn gericht op alle professionals die in het eerste levensjaar betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging van baby’s. In het bijzonder:

 

 

Kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden zijn de eerste zorgverleners in een jong gezin. Zij kunnen vanaf het allereerste begin ‘het verschil’ maken: Volledige beschikbaarheid en onvoorwaardelijke aandacht tijdens de verzorging. Variatie aanbrengen in houding, als de baby wakker is. Ouders geruststellen en zelfvertrouwen geven, vertellen over het belang van de ontwikkeling op alle gebied, in het eerste levensjaar.

 

Jeugdverpleegkundigen en consultatiebureauartsen

De training richt zich erop de signalen van de baby nog beter te leren herkennen; denk aan oogcontact, interactie, souplesse, symmetrie. Maar geeft ook handvatten om ouders praktisch te kunnen ondersteunen in ontwikkeling van – en spel met hun baby. Kijken en interacteren met de baby geeft naast het van Wiechenschema veel informatie.

 

Pedagogisch medewerker van een babygroep op een kinderdagverblijf

Ben je bewust van jouw enorm belangrijke rol en verantwoordelijkheid naar de baby’s die aan jouw zorg zijn toevertrouwd! Praktische inzichten rondom interactie, sensorische informatieverwerking en vroeg motorische ontwikkeling. (zie informatie-blokjes) Onvoorwaardelijke beschikbaarheid tijdens het verluieren. Veiligheid creëren door het inbouwen van vaste patronen.Signalen herkennen en daar op inspelen. Kortom de praktijk met de theorie verbinden.

 

Pedagogen, psychologen en GGZ medewerkers

De training van Bewegen met je Baby is een belangrijke aanvulling op de kennis van de theorie. Juist voor de beleidsmakers voor kinderdagverblijven is het belangrijk om praktijk en theorie met elkaar te verbinden en te vertalen naar de werkvloer.

 

Er is veel theorie voorhanden over de vroeg ontwikkeling van baby’s. Er wordt veel belang gehecht aan een veilig begin en een goede interactie tussen ouder/verzorger en baby. Er is veel bekend over de ‘struggles’ van jonge  ouders in de eerste maanden. ‘Bewegen met je baby’ maakt de vertaalslag van theorie naar de praktijk. We kijken samen naar videomateriaal, of nog beter, misschien kan er een baby aanwezig zijn?
We observeren de lichaamstaal. We volgen gedrag, bewegingen en de interactie.  Is er sprake van prikkel zoekend gedrag – onrustig – of juist prikkel mijdend gedrag – passief. Is de baby toe aan nieuwe input – en hoe voeg je die stapsgewijs toe – of is het belangrijk om te sederen? Wat kunnen we het kind bieden, zodat de baby zich veilig voelt. Dat is en blijft de basis voor alle ontwikkeling.

error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.