Sensorische informatieverwerking

 Iedere baby, iedere ouder en iedere verzorger/ pedagogisch medewerker heeft zijn eigen sensorisch profiel en temperament; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen ( interactie). 

 

Sensorische informatieverwerking betreft het verwerken van zintuiglijke informatie van het lichaam en van de omgeving en het selecteren van een passende reactie daarop. Het – jonge – centrale zenuwstelsel moet continu input bewust of onbewust verwerken. Deze kunnen we onderverdelen in:

Habituatie: irrelevante prikkels worden buitengesloten, hoef je niet op te reageren.

Sensitisatie: alert reageren op belangrijke prikkels uit de omgeving.

Het betreft alle zintuigen: ruiken, proeven, horen, zien, voelen. Ook de prikkels vanuit het lichaam zelf bv warm/koud, honger/ dorst, darmkrampjes, positionering van het lichaam in de ruimte zijn individueel bepaalt.

Sensorische informatieverwerking en regulatie zijn aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden het gedrag en het welbevinden van een kind en de relatie tot de omgeving. Kennis van de sensorische informatieverwerking stelt de kinderfysiotherapeut in staat om de interactie met de baby nog fijner af te stemmen. De kinderfysiotherapeut die bekend is met de ITSP ( Infant Toddler Sensory Profile) is in staat om sensorische profielen te herkennen.

 

Na deze module

Na het volgend van deze training weet je meer over zintuiglijke informatieverwerking. Het kan de interactie en begrip voor het gedrag van een baby vergroten.

 

 

 

Boek nu de workshop
error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.