Interactie

Interactie met je baby: superbelangrijk!

Jonge baby’s communiceren middels lichaamstaal. Het is belangrijk om de signalen te herkennen en juist te interpreteren. Ben je bewust van de authenticiteit van ieder kind en pas je handelen daar op aan. Alleen met oprechte aandacht en betrokken-heid, sta je open voor de signalen en kun je daar adequaat op reageren.

Voorspelbaarheid biedt veiligheid. Vaste patronen en handelingswijzen geven baby een veilig gevoel en rust.

Tijdens ‘het verluiermoment’ streef je naar echte aandacht voor de baby. Neem je tijd en probeer het contact vast te houden en zo mogelijk te verlengen. Blíjf kletsen. Als blijkt dat baby openstaat voor nieuwe ‘input’, is dat een uitgelezen moment om stimuli toe te voegen. Intensieve verbale interactie stimuleert de taalontwikkeling. Ben bewust van je intonatie, ritme en volume. Juist ook als baby onrustig is of huilt probeer je hem/haar te troosten met zachte woordjes of tactiele prikkels.

Marianne Riksen-Walraven spreekt van ‘sensitieve responsiviteit’:
Sensitief: open staan voor de signalen die de baby uitstraalt.
Responsiviteit: Adequaat reageren op de signalen met respect voor de authenticiteit van de baby

 

 

Spelen

Natuurlijk, een pasgeborene heeft het de eerste weken druk met het wennen aan de nieuwe situatie, buiten de baarmoeder: zelfstandig ademhalen, temperatuur op peil houden, verwerken van voedsel (boertjes, spugen, poepen, krampjes), omgaan met alle prikkels uit de omgeving en bewegen tegen de zwaartekracht in. Een hele klus, kun je je voorstellen

Spelen begint echt vorm te krijgen, als baby in staat is tot actieve interactie (bewust aankijken en bewust lachen). Er ontstaat een vraag-antwoord spelletje en baby kan ook aangeven wanneer het hem/haar te veel wordt (wegkijken, handjes naar de ogen).

Spelen kun je ook op een speelkleed op de grond, bijvoorbeeld om om te rollen of te pivoteren. Spelen doe je samen. Spelen is uitlokken en stimuleren. Spelen betekent échte aandacht en interactie.

 

Na de module

Na deze module ben je je weer meer bewust van jouw belangrijke taak en jouw handelen en interactie met de baby. Je herkent de signalen van sensorische informatieverwerking en de reactie van de baby. Je respecteert de authenticiteit van verschillende baby’s. Je spel mogelijkheden zijn uitgebreid en beter onderbouwd.      De deelnemer heeft kennis van het VAT principe en past dat toe in de praktijk.

Vraag nu de workshop aan
error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.