E-coaching: Werken met Baby’s

Tijden veranderen en wij bewegen mee. Nu themabijeenkomsten/workshops rondom de vroeg-motorische ontwikkeling en sensitieve, ‘kind-volgende’ interactie van en mét baby’s voorlopig niet meer mogelijk is, hebben wij ons toegelegd op ‘online coachen’.

 

Het IKK heeft aanvullende scholingseisen voor werken met baby’s aangekondigd. Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken, moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen. Dat betekent dat er scholingsbehoefte is.

 

‘Bewegen met je Baby’ is er voor alle pedagogisch medewerkers die ‘werken met baby’s’. De vroeg-motorische ontwikkeling en sensitieve interactie staan centraal.  Er is optimale aandacht voor een veilige en uitdagende bejegening en omgeving. Kind-volgend werken: spelen/uitdagen/toevoegen én stoppen met aandacht voor de signalen die baby geeft. Belasting en belastbaarheid leren herkennen en in acht nemen.

 

‘Bewegen met je Baby’ geeft antwoord op praktische vragen: Hoe kan ik het liggen op de buik stimuleren? Kan ik mijn baby helpen bij het omrollen? Mag/kan mijn baby al zitten/ in de stoel? Is ‘staan’ vóór 9 maanden slecht voor een baby? Hoe ga ik om met een ‘billenschuiver’? Hoe en wanneer geef ik individuele aandacht binnen de groepsdynamiek en hoe betrek ik ouders daarbij. Er is natuurlijk ook aandacht voor de achterliggende theorie van de vroeg motorische ontwikkeling.

 

Contact vindt plaats via ZOOM of Skype. Als de vraag van de pedagogisch medewerker en/of ouder specifiek gericht is op de ontwikkeling van een  bepaalde (motorische) vaardigheid, is coaching middels filmmateriaal ook een optie. We sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de baby, waarover je een vraag hebt. Voel je vrij en stel een extra vraag via email.

 

Als je gebruik maakt van E-coaching voor een specifieke vraag, heb ik graag wat gegevens over de baby: Initialen, geboortedatum, duur zwangerschap, hulpvraag. Natuurlijk kan dat ook mondeling tijdens een ZOOM of SKYPE contact.

 

Meld jezelf via een mail naar Info@bewegenmetjebaby.nl en we maken een interactieve en leerzame afspraak.

train de trainer
IMG_7048
error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.