Voor professionals

Voor professionals

 

Ook voor professionals kan en wil ik graag wat betekenen. Ook zij/ jullie zijn een belangrijke schakel in het eerste levensjaar van een kind. Hoe meer je weet, des te meer je kunt herkennen, stimuleren en delen met ouders. Ben jij werkzaam in de kraamzorg, op een consultatiebureau, bij een kinderdagverblijf? Ben jij betrokken bij de zorg van baby’s? Dan kom ik graag meer vertellen over de vroeg-motorische ontwikkeling. Neem contact op of vraag je leidinggevende of er nog ruimte is in het nascholingsbudget.

Als kinderfysiotherapeut kan ik zowel de praktijk als de theorie met veel enthousiasme overbrengen. De ervaring leert dat dit een toegevoegde waarde heeft en heel positieve reacties oplevert. Ik vertel je over symmetrie, variatie, souplesse en differentiatie, over buiklig omrollen en kruipen. Ik vertel je over kijken, voelen, luisteren, uitnodigen, wachten en samendoen. Over verbale ondersteuning, benoemen, herhaling en timing. En natuurlijk over de eigen ontwikkelingslijn van ieder kind.

Leren kijken en anticiperen op de signalen die het kindje uitzendt tijdens het spel. Vertellen wat de achterliggende gedachte is bij  de verschillende bewegingsvormen en welke betekenis ze hebben in (motorisch-) ontwikkelingsperspectief. Hoe kun je je baby het beste dragen. Hoe reageert de baby op sensorische prikkels vanuit de omgeving en is het zinvol om hier en daar wat aan te passen?

Waarom Bewegen met je Baby?

De Missie van ‘Bewegen met je Baby’ is mama’s en papa’s ondersteunen in het vertrouwd raken en uitbreiden van bewegingsspel met hun baby. Als signalen eerder en beter herkend worden, kunnen ouders (en hulpverleners) doelgerichter stimuleren of aanpassen, waar nodig.  Visie
Een goede start op motorisch gebied is een positieve bijdrage aan een ‘leven lang bewegen’. Een goede start interactief, werpt zijn vruchten af in het begrijpen en dus opvoeden van je kind. Spel-spelen-spelenderwijs geeft een positieve stimulans in de omgang met je baby

Als geregistreerd kinderfysiotherapeut ben ik  bekend met:

  • AIMS: Alberta Infant Motor Scale, een observatiemethode voor de motorische, spontane vroeg ontwikkeling
  • TIMP: Test of Infant Motor Performance speciaal ontwikkeld voor prematuren.
  • Voorkeurshouding en plagiocephalie
  • Anders kijken naar kinderen van 0-2 jaar
  • ITSP, Inventarisatie van Sensorische prikkelverwerking
  • Dunstan, Babytaal
  • Greenspan, Gedrag en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 2 jaar
  • Hypo- en hypertonie (schaal van Beighton)
  • Het inspelen op de belevingswereld van de ouders.
  • Omgaan met moeilijk gedrag.

 

Neem gerust contact op als u meer wilt weten.

error: Deze website is beveiligd tegen het opslaan van video\'s en afbeeldingen.